Комплекс вправ за О. Карпюк, підручник “Англійська мова та підручник “Німецька мова”

Комплекс вправ за О. Карпюк, підручник “Англійська мова та підручник “Німецька мова”

2014-12-30

Дешеві та якісні підручникиКомплекс вправ за О. Карпюк, підручник англійська мова та підручник німецька мова, направлений на процес навчання діалогічного та мовлення.
У процесі створення О. Карпюк системи вправ з метою формування діалогічного мовлення, авторка користується спеціально методичними принципами професійно орієнтованого навчання. Вона враховує вихідний рівень володіння діалогічного мовлення, звертає увагу на диференційований підхід до реалізації основних цілей та завдань у цьому виді діяльності, її цікавить взаємозв'язок та взаємообумовленість розвитку мовленнєвих навичок, професійно орієнтовані методичні уміння навчання. Щоб досягти успіху, необхідно подолати ряд  труднощів.


Перший принцип за О. Карпюк - врахування вихідного рівня володіння діалогічного мовлення школярами, а також обсяг і характер знань про діалогічне мовлення як вид мовленнєвої діяльності. Система комунікативних умінь, про які у своїх численних методичних розробках стверджує авторка, - умова сприятливого переносу методичних принципів і прийомів навчання діалогічного навчання школярів у навчальну діяльність.
У відповідності з цим принципом до системи вправ, підручник «Англійська мова», О. Карпюк включено спеціальну підсистему вправ для розвитку вдосконалення мовленнєвих умінь діалогічного мовлення. Виходячи із поетапності розвитку умінь діалогічного мовлення, до першої підсистеми відносять наступні різновиди вправ:
1) реплікування;
2) діалогічна єдність;
3) мікродіалоги;
4) різноманітні типи діалогу.


Принцип диференційованого підходу, який авторка використовує у ході  реалізації основних цілей і завдань професійно орієнтованої компетенції діалогічного мовлення передбачає виокремлення ще однієї підсистеми вправ, до складу якої входять завдання для розвитку дослідницьких та проектувальних умінь, адаптаційних та контролюючих умінь, організаційних умінь та комунікативних умінь.
Отже, в запропонованій О. Карпюк системі вправ, спрямованій на формування діалогічного мовлення виділяється  дві підсисте¬ми, кожна з яких покликана вирішувати свої завдання. Перша підсистема представлена  вправами, спрямованими на розвиток мовленнєвих умінь, а друга підсистема вправ направлена на розвиток професійно орієнтованих методичних умінь навчання діалогічного мовлення. Принцип взаємообумовленості та взаємозв'язку і розвитку мовленнєвих умінь діалогічного мовлення передбачає поєднання практичної і професійної цілей.

Категории:Разное